Prohlášení o ochraně osobních údajů


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro užívání s

Naše webové stránky užívají analytické technologieetracker. Jejich poskytovatelem jeetracker s.r.o., se sídlem Erste Brunnenstraße 1, 20459, Hamburg, Německo.


Z těchto dat se pod pseudonymy sestavujíuživatelské profily. K tomu mohou být nasazeny Cookies. Cookies jsoukrátké textové soubory, které se ukládají do zařízení pro přechodnéukládáníve Vašem prohlížeči. Cookiesumožňují opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče. Data získaná pomocí technologiíetracker nejsou bez přímého souhlasu dotyčného návštěvníka webu užívának tomu, aby ho osobně identifikovala. Bez jeho přímého souhlasu nejsou anispojována s osobními údaji nositele konkrétního pseudonymu.


Shromažďování a ukládání těchto dat můžetekdykoli s účinkem do budoucna zablokovat, a to s účinkem do budoucna.

K tomu získáte od etrackeru pod nížeuvedeným odkazem mechanismus Opt-Out-Cookie, který způsobí, že etrackerv budocnu neshromáždí a neuloží žádná Vaše uživatelská data: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.


Tento Opt-Out-Cookie mechanismus odspolečnosti etracker se nazývá „cntcookie“. Nemažte ho ze svého počítače, dokudsi přejete, aby Vaše data nebyla zaznamenávána. Další informace naleznetev Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro užívání s

Tyto webové stránky užívají analytické službyGoogle Analytics. Jejich poskytovatelem je Google Inc. 1600 AmphitheatreParkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics užívá tzv. souborů „cookies“.Jedná se o textová data, která se ukládají ve Vašem počítači a která umožňujíanalyzovat, jak tyto webové stránky využíváte. Tyto informace se přenáší anásledně ukládají zpravidla na server společnosti Google ve Spojených státech.


Pokud se rozhodnete aktivovat anonymizaci IPna této webové stránce, pak se vaše IP adresa od Google v členskýchstátech Evropské Unie nebo dalších státech Dohody o Evropském hospodářskémprostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenášína server Google ve Spojených státech a tam se zkrátí.

Z pověření provozovatele této webové stránkypoužije Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky,pro sestavení hlášení o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytovánídalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetuprovozovateli těchto webových stránek.


Ukládání cookies můžete zablokovat příslušnýmnastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případěnebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky.Můžete však kromě toho zabránit předávání dat vytvořených pomocí cookie, kteráse vztahují na Vaše používání webové stránky (včetně IP adres) do Google azpracování těchto dat