Dřevo je do rodiny Metzlerových hluboce zakořeněno. Základní kámen tradice položil Johann Michael Metzler ve městě Schwarzenberg. Tento rodák z Bregenzwaldu, narozený v roce 1851, začínal jako vyučený hodinář a kromě vaření piva, vedení veřejného koupaliště a přepravních služeb se věnoval také prodeji dřeva. Na tehdejší poměry exportoval dřevo až daleko za hranice svého údolí. Vášeň pro dřevo a jeho zpracovávání se v genech rodiny Metzlerů pevně zakotvila.


S Johannesem Metzlerem a společností Alpenholz Metzler Handels-GmbH & Co KG pokračuje tato tradice již ve své páté generaci. Naše společnost, nově založená v únoru 2016, se cítí této tradici zavázána a v souladu s brenzerwaldským mottem: „Ctíme to, co je staré, a vítáme to, co je nové“ zodpovědně a s předvídavostí nakládá s materiálem ze všech nejkrásnějším.